سود پرک چیست؟

سود پرک (NaOH)، یک ماده جامد سفید بسیار خورنده ، بدون بو ، قابل اشتعال است. معمولاً به صورت گلوله های براق یا پوسته هایی تولید می شود که بسیار محلول در آب هستند و محلول لغزنده ای ایجاد می کنند. سود سوز آور یکی از آنهاست. نام محبوب آن از شناسایی شیمیایی آن به عنوان هیدرات سدیم و همچنین خورنده یا سوزاننده بودن آن است. سود سوز آور یک ماده شیمیایی صنعتی با کاربرد عمومی است که به طور گسترده توسط صنایع فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد.

Feature
Unit
Isiri 365 Spec
Point
Purity % min %98 98%
Sodium carbonate %/g max 1 0.4
Sodium chloride %/g max 0.6 0.008
Sodium sulfate %/g max 0.1
Silicon dioxide %/g max 0.2 0.1
Iron mg/kg max 30 6
Aluminium oxide mg/kg max 20 5
Heavy Metals mg/kg max 20 <1
Arsenic trioxide mg/kg max 0.2 <0.5

نکات مفید

 1. در ظرف را بسته و دور از رطوبت نگه دارید. سود پرک (NaOH) آب را جذب و واکنش نشان می دهد.

 2. سود پرک را از کودکان و حیوانات خانگی دور نگه دارید. لمس یا بلعیدن آن می تواند باعث سوختگی شیمیایی بالقوه شدیدی شود.

 3. برای دست زدن به سود سوز آور از دستکش یا ظروف استفاده کنید.

کاربرد سود پرک

 1. صنعت آلومینیوم
 2. صنایع شیمیایی
 3. گوگرد زدایی
 4. صنایع غذایی
 5. شیشه و الیاف شیشه
 6. صنعت روغن معدنی
 7. صنعت خمیر کاغذ و کاغذ
 8. صابون ، مواد تمیز کننده
 9. صنعت نساجی
 10. تصفیه آب

انواع سود پرک

نمونه سود پرک کلران

سود پرک

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sed velit eu elit pellentesque hendrerit volutpat id elit. Praesent mollis ex eu dui scelerisque mattis. Mauris in sem dictum, tincidunt nibh id, ullamcorper metus.

liquid Caustic Soda 30%

سود مایع

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sed velit eu elit pellentesque hendrerit volutpat id elit. Praesent mollis ex eu dui scelerisque mattis. Mauris in sem dictum, tincidunt nibh id, ullamcorper metus.